Dominika Szafran

radca prawny

Od początku swojej drogi zawodowej pomagam przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności. W szczególności skupiam się na pomocy psychologom i psychoterapeutom w rozwoju ich praktyk zgodnie z prawem.
[Więcej >>>]

Załóż gabinet

luty 2022

Może zdarzyć się sytuacja, kiedy w związku z wykonywanym przez Ciebie zawodem zostaniesz wezwany do sądu w charakterze świadka w postępowaniu cywilnym. Często w takiej sytuacji powstaje problem, czy możesz odmówić zeznań z uwagi na dotyczący Cię obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Tajemnica zawodowa Jak wynika z przepisów, psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych […]

Bardzo często zdarza się, że będąc zatrudnionym na umowę o pracę chcesz rozpocząć prowadzenie własnej działalności, która jest taka sama lub bardzo zbliżona do pracy, jaką wykonujesz na etacie. O ile przychód należny z rozkręcanego biznesu nie przekroczy kwoty stanowiącej połowę minimalnego wynagrodzenia, nie musisz rejestrować się jako przedsiębiorca w CEIDG. W tej sytuacji często […]

Zdarza się czasami, że gabinet, który jest przedmiotem najmu nie jest wykorzystywany w maksymalnie możliwy sposób. Bywa, że w niektóre dni w ogóle w nim nie przebywasz albo nie korzystasz z całej jego powierzchni jeżeli przedmiotem najmu jest np. lokal składający się z kilku pomieszczeń. W takiej sytuacji może zdarzyć się, że zechcesz oddać gabinet […]

Dziś temat bardzo krótki. Podczas rejestrowania działalności gospodarczej lub spółki musisz wskazać kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W największym skrócie i uproszczeniu, jest to po prostu wskazanie, czym jako przedsiębiorca będziesz się zajmować, czyli jaki będzie Twój przedmiot działalności. Robisz to już na etapie rejestracji w CEIDG lub KRS (lub nawet wcześniej, bo kody jako […]