Dominika Szafran

radca prawny

Od początku swojej drogi zawodowej pomagam przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności. W szczególności skupiam się na pomocy psychologom i psychoterapeutom w rozwoju ich praktyk zgodnie z prawem.
[Więcej >>>]

Załóż gabinet

Kiedy nie potrzebujesz kasy fiskalnej?

Dominika Szafran20 stycznia 2022Komentarze (0)

Co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Psychologowie nie znaleźli się na liście podmiotów zwolnionych z tego obowiązku, ale w określonych przypadkach nie będzie on ich dotyczył.

Kryterium wysokości obrotu

Z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym (nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.) zwolnieni są podatnicy, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł. Pamiętaj, że zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit 20 tys. zł został przekroczony.

Jeśli rozpoczynasz sprzedaż w bieżącym roku podatkowym zwolnienie z tego tytułu będzie Cię dotyczyło jeżeli przewidywana przez Ciebie wartość sprzedaży z tytułu świadczenia usług nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 tys. zł.

Kryterium sposobu otrzymywania zapłaty

Drugim przypadkiem, kiedy nie musisz prowadzić ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących jest sytuacja, kiedy świadczysz swoje usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a jednocześnie otrzymasz w całości zapłatę za wykonaną czynność w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W praktyce oznacza to, że świadcząc swoje usługi online, przy otrzymywaniu od klientów zapłaty w formie przelewu bankowego nie musisz posiadać kasy rejestrującej nawet jeśli obrót przekracza kwoty, które podałam powyżej. Pamiętaj jednak, że z tytułu przelewu powinno wynikać, czego dotyczy zapłata.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego zagadnienia, zapraszam do kontaktu!

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dominikę Szafran w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dominikę Szafran w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: