Dominika Szafran

radca prawny

Od początku swojej drogi zawodowej pomagam przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności. W szczególności skupiam się na pomocy psychologom i psychoterapeutom w rozwoju ich praktyk zgodnie z prawem.
[Więcej >>>]

Załóż gabinet

Kiedy powinieneś wystawić fakturę VAT?

Dominika Szafran21 stycznia 20222 komentarze

W poprzednim wpisie poruszałam temat zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Co jednak z fakturą? Kiedy powinieneś ją wystawić?

Najczęstsza sytuacja

Co do zasady i w największym uproszczeniu obowiązek wystawiania faktury dotyczy podatników podatku VAT, którzy mają obowiązek dokumentować sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług na rzecz innego podatnika podatku VAT. Psychologów najczęściej będzie jednak dotyczyło tzw. zwolnienie przedmiotowe, czyli prowadzona przez nich sprzedaż będzie zwolniona z podatku VAT. Poza tym, najczęściej Twoim klientem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Oznacza to, że w większości przypadków nie masz obowiązku wystawiania faktur VAT, a jedynie paragonów (chyba, że dotyczy Cię jedna z sytuacji, o których pisałam ostatnio).

Kiedy faktura będzie potrzebna?

Niezależnie od powyższych uwag nabywca (czyli Twój klient) może zażądać od Ciebie wystawienia faktury. W takiej sytuacji masz obowiązek jej wystawienia. Termin, w którym powinieneś to zrobić zależy od tego, kiedy żądanie zostało zgłoszone. Fakturę musisz wystawić:

 • do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż lub otrzymanie zaliczki;
 • w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania – jeśli nabywca zażądał wystawienia faktury po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż lub wpłata zaliczki.

Jeśli chodzi o formę, w której klient takie żądanie powinien przedstawić to przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych określonych reguł. Tym samym nawet ustne żądanie obliguje Cię do wystawienia faktury we wskazanym wyżej terminie.

Co faktura powinna zawierać?

Faktura powinna w Twoim przypadku zawierać takie dane jak: data jej wystawienia, jej numer kolejny, imię i nazwisko oraz adres nabywcy, nazwę usługi, ilość usług i jej cenę jednostkową, kwotę należności. Poza tym powinieneś wskazać przepis, na podstawie którego jesteś zwolniony z podatku VAT (w Twoim przypadku najczęściej będzie to art. 43 ust. 1 pkt 19.d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Co z paragonem?

Co jeśli nie dotyczą Cię sytuacje, o których pisałam w poprzednim wpisie i musisz wystawić paragon, a jednocześnie klient prosi o fakturę? W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Musisz zatem dołączyć paragon do wystawionej przez Ciebie faktury, którą dajesz klientowi.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z tym tematem, zapraszam do kontaktu!

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dominikę Szafran w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Lidka 21 stycznia, 2022 o 16:59

  Pani Mecenas, jestem psychoterapeutą z wieloletnim stażem. Zdarzało się w mojej praktyce, że otrzymywałam pogróżki od niezadowolonych klientów. No może pogróżki to za duże słowo, ale niezadowolenie swoje artykułowali w różny, niezbyt przyjazny sposób.

  Jak Pani myśli, czy można się w jakiś sposób zabezpieczyć przed takimi sytuacjami?

  Pozdrawiam uprzejmie!
  Lidka

  Odpowiedz

  Dominika Szafran 2 lutego, 2022 o 14:25

  Dzień dobry, dziękuję za pytanie. Jeśli chodzi o pogróżki to oczywiście w zależności od stopnia ich nasilenia można rozważyć wystąpienie na drogę postępowania karnego. Jednak wymaga to rozważenia, czy zostały spełnione określone przesłanki wskazane w prawie karnym np. odnoszące się do groźby karalnej. Jeżeli są to np. publiczne komentarze zawierające nieprawdziwe informacje to można rozważyć powództwo o naruszenie dóbr osobistych oraz w określonych przypadkach drogę postępowania karnego (np. jeśli czyn spełnia znamiona zniesławienia). Niestety wachlarz działań prewencyjnych jest bardzo ograniczony, ale można działać po popełnieniu czynu, co również zabezpieczy przed kolejnymi naruszeniami w przyszłości. Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dominikę Szafran w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: