Dominika Szafran

radca prawny

Od początku swojej drogi zawodowej pomagam przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności. W szczególności skupiam się na pomocy psychologom i psychoterapeutom w rozwoju ich praktyk zgodnie z prawem.
[Więcej >>>]

Załóż gabinet

Krótko o tajemnicy zawodowej psychologa w postępowaniu cywilnym

Dominika Szafran23 lutego 2022Komentarze (0)

Może zdarzyć się sytuacja, kiedy w związku z wykonywanym przez Ciebie zawodem zostaniesz wezwany do sądu w charakterze świadka w postępowaniu cywilnym. Często w takiej sytuacji powstaje problem, czy możesz odmówić zeznań z uwagi na dotyczący Cię obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Tajemnica zawodowa

Jak wynika z przepisów, psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Jeżeli w związku z wykonywanym zawodem zostaniesz wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka w postępowaniu cywilnym, zapewne zadasz sobie pytanie, czy możesz odmówić w takiej sytuacji zeznań powołując się właśnie na wskazany wyżej obowiązek.

Odmowa zeznań

Krótko mówiąc, procedura cywilna nie przewiduje w aktualnym brzmieniu możliwości odmowy zeznań i wskazania jako uzasadnienia faktu, że masz obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Nie oznacza to jednak, że tak istotny obowiązek związany z wykonywanym zawodem nie podlega żadnej ochronie.

Prawo odmowy odpowiedzi na pytanie

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje w takiej sytuacji inną niż odmowa zeznań możliwość. Mianowicie, świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.

Pamiętaj, że ani stronom, ani sądowi nie przysługuje możliwość zwolnienia świadka z zachowania tajemnicy zawodowej. Zwróć również uwagę, że przepis mówi o tajemnicy „istotnej” i ocena, czy o taką chodzi w konkretnej sytuacji należy zarówno do samego świadka, jak i do sądu.

Podsumowując, jeżeli dostaniesz wezwanie do stawienia się w charakterze świadka w postępowaniu cywilnym w związku z wykonywanym przez Ciebie zawodem, masz obowiązek stawiennictwa we wskazanym czasie i miejscu. Nie możesz odmówić zeznań powołując się na obowiązującą Cię tajemnicę zawodową. Jeżeli jednak odpowiedź na jakieś pytanie zadane podczas przesłuchania będzie wiązała się z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej, masz prawo (a w mojej ocenie wręcz obowiązek wynikający co prawda nie z procedury cywilnej, której odpowiedni przepis mówi, że „świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie”, ale z ustawy o zawodzie psychologa, który mówi o obowiązku zachowania tajemnicy) odmówić jej udzielenia i wskazać przyczynę tej odmowy.

Starałam się jak najkrócej opisać poruszony dziś problem, ponieważ często pojawiają się wątpliwości związane z tym właśnie zagadnieniem. Jeżeli masz dodatkowe pytania, zapraszam do komentowania i kontaktu.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dominikę Szafran w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dominikę Szafran w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: