Dominika Szafran

radca prawny

Od początku swojej drogi zawodowej pomagam przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności. W szczególności skupiam się na pomocy psychologom i psychoterapeutom w rozwoju ich praktyk zgodnie z prawem.
[Więcej >>>]

Załóż gabinet

Krótko o tajemnicy zawodowej psychologa w postępowaniu karnym

Dominika Szafran16 marca 2022Komentarze (0)

Pisałam już o tajemnicy zawodowej psychologa w postępowaniu cywilnym. Dzisiaj poruszę podobną tematykę, ale tym razem dowiesz się jak chronić obowiązującą Cię tajemnicę jeśli w związku z wykonywanym przez Ciebie zawodem zostaniesz wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka w toczącym się postępowaniu karnym.

Prawo odmowy zeznań

Kodeks postępowania karnego stanowi, że osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek. Jak wspominałam w innym wpisie dotyczącym tajemnicy zawodowej, ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów stanowi, że psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Podobny obowiązek wynika z zasad etyki i wykonywania zawodu psychologa.

Z zacytowanej regulacji wynika wprost, że w sytuacji, gdy składane przez Ciebie zeznania mogłyby naruszyć obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, masz prawo odmówić zeznań (jest to zatem inna instytucja niż opisywane w artykule dotyczącym postępowania cywilnego prawo odmowy odpowiedzi na pytanie, tutaj możesz odmówić składania zeznań).

Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

Z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej może zwolnić Cię sąd lub prokurator, w zależności od tego, czy jesteś przesłuchiwany w postępowaniu sądowym, czy przygotowawczym. Pamiętaj, że w postępowaniu przygotowawczym nie może zrobić tego inny niż prokurator organ prowadzący postępowanie. Zatem nawet jeśli postępowanie przygotowawcze prowadzone jest przez policję, z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej psychologa zwolnić może Cię tylko prokurator. Zwolnienie następuje w formie postanowienia, na które przysługuje Ci zażalenie. Bardzo istotne jest to, że nawet sam klient nie może zwolnić Cię z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej z nim związanej!

Ważny wyjątek

W tym kontekście warto wspomnieć o istotnym przepisie z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która w art. 52 ust. 1 stanowi, że nie wolno przesłuchiwać osób obowiązanych do zachowania tajemnicy (chodzi o osoby wykonujące czynności wynikające ze wspomnianej ustawy, które są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w związku z wykonywaniem tych czynności) jako świadków na okoliczność wypowiedzi osoby, wobec której podjęto czynności wynikające z ustawy, co do popełnienia przez nią czynu zabronionego pod groźbą kary.

Co prawda przepis ten dotyczy psychologów, którzy pracują np. w szpitalu psychiatrycznym, jednak jest on ważnym wyjątkiem od ogólnej zasady, zgodnie z którą sąd lub prokurator może zwolnić w postępowaniu karnym z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Mam nadzieję, że wpis ten w krótki i przystępny sposób wyjaśnił Ci zasady, o których jako psycholog powinieneś pamiętać. Jeżeli jednak masz jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do komentowania i kontaktu!

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dominikę Szafran w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dominikę Szafran w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: