Dominika Szafran

radca prawny

Od początku swojej drogi zawodowej pomagam przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności. W szczególności skupiam się na pomocy psychologom i psychoterapeutom w rozwoju ich praktyk zgodnie z prawem.
[Więcej >>>]

Załóż gabinet

Usługi online – ważny dokument, o którym należy pamiętać.

Dominika Szafran29 września 2021Komentarze (0)

Postępująca cyfryzacja naszego życia sprawiła, że wiele usług, które dotąd zarezerwowane były dla bezpośrednich kontaktów, przeniosło się do świata wirtualnego.

Pandemia na pewno tę tendencję przyspieszyła. Dzisiaj wielu psychologów i psychoterapeutów prowadzi swoje konsultacje za pomocą środków porozumiewania się na odległość, najczęściej na platformach do spotkań online.

Taka forma świadczenia usług ma jednak swoje konsekwencje prawne i wiąże się z koniecznością spełnienia kilku istotnych obowiązków. O jednym z nich piszę w tym artykule.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Z definicji ustawowej świadczenia usług drogą elektroniczną wynika, że jest to usługa wykonywana bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania. Prowadzenie konsultacji w formie wideokonferencji lub telekonferencji wpisuje się w tę definicję.

Usługi online – ważny dokument, o którym należy pamiętać.Ustawa wymaga od usługodawców świadczących swoje usługi w formie elektronicznej określenia regulaminu oraz nieodpłatnego udostępnienia usługobiorcy tego regulaminu jeszcze przed zawarciem ostatecznej umowy o świadczenie takich usług.

Najczęściej regulamin udostępnia się po prostu na stronie internetowej. Jednak na żądanie klienta regulamin należy udostępnić mu w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu, którym posługuje się usługobiorca.

Co powinno się znaleźć w regulaminie?

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje jedynie przykładowy zakres informacji, które powinny znaleźć się w treści regulaminu. Należą do nich m.in.:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

Nie jest to jednak wyczerpująca lista, ponieważ obowiązują Cię jeszcze inne akty prawne mające zastosowanie do tego typu sytuacji. Pamiętaj, że w tej relacji Ty jesteś przedsiębiorcą, a Twój klient/pacjent konsumentem.

Ustawa o prawach konsumenta wymaga od Ciebie spełnienia szeregu obowiązków informacyjnych przed zawarciem umowy. Ten temat poruszę jednak w osobnym wpisie.

Świadczenie usług w formie elektronicznej co do zasady wiąże się również z uzyskiwaniem dostępu do danych osobowych klientów oraz ich wykorzystywaniem w celu prawidłowego wykonania umowy.

To z kolei wiąże się z posiadaniem statusu administratora tych danych. Wymaga to od Ciebie spełnienia tzw. obowiązku informacyjnego, o którym na pewno jeszcze wiele razy opowiem przy okazji kolejnych wpisów.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub spostrzeżenia związane z zagadnieniem prowadzenia konsultacji online, zapraszam do komentowania lub kontaktu.

***

Zachęcam do przeczytania:

Photo by Samantha Borges on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dominikę Szafran w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dominikę Szafran w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: