Dominika Szafran

radca prawny

Od początku swojej drogi zawodowej pomagam przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności. W szczególności skupiam się na pomocy psychologom i psychoterapeutom w rozwoju ich praktyk zgodnie z prawem.
[Więcej >>>]

Załóż gabinet

Zgoda na terapię dziecka. Kto powinien jej udzielić?

Dominika Szafran07 kwietnia 2022Komentarze (0)

Udział dziecka w terapii lub konsultacjach psychologicznych odbywa się na innych zasadach niż w przypadku dorosłych klientów. Jest to spowodowane nie tylko wątpliwościami w zakresie kręgu osób uprawnionych do otrzymywania ewentualnych informacji o przebiegu terapii w kontekście tajemnicy zawodowej (o czym jeszcze napiszę), ale również w zakresie wyrażania zgody na udział dziecka w spotkaniach z psychologiem lub terapeutą.

Kto udziela zgody?

Ogólna zasada mówi, że zgody udzielają przedstawiciele ustawowi (najczęściej będą to rodzice lub jeden rodzic, ale może zdarzyć się, że przedstawicielem dziecka będzie np. opiekun wyznaczony przez sąd). Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednak dalej doprecyzowuje tę zasadę i wskazuje, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

W tym miejscu powstaje pytanie, na które odpowiedź będzie wskazywała kierunek dalszego postępowania. Czy udział dziecka w terapii to „istotne sprawy dziecka”? W mojej ocenie tak i należy tu odwołać się do przypadku zgody na leczenie, które zalicza się właśnie do spraw istotnych. Myślę, że analogicznie do wyrażania zgody na leczenie, należy uznać, że konsultacje psychologiczne i terapia to sprawa istotna, na którą zgodę rodzice powinni wyrazić wspólnie.

Rodzice rozwiedzeni

Jeżeli rodzice są po rozwodzie, wszystko będzie zależało od treści rozstrzygnięcia sądu o władzy rodzicielskiej. Jeżeli jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską w takim zakresie, że nie może decydować o takich sprawach jak leczenie dziecka to wystarczająca będzie zgoda rodzica, którego władza rodzicielska nie została ograniczona w tym zakresie.

Osoby w wieku 16-18 lat

Kolejny problem pojawia się w przypadku osób, które ukończyły 16 lat. W takim przypadku w mojej ocenie należy uzyskać również zgodę samego dziecka na udział w terapii. Uważam, że na zasadzie analogii do zgody na leczenie, oprócz zgody rodziców lub innych osób będących przedstawicielami ustawowymi dziecka, w takiej sytuacji należy również uzyskać zgodę samego zainteresowanego powyżej 16 roku życia.

Zgoda powinna zostać udzielona w formie pisemnej tak, żeby nie było wątpliwości zarówno co do samego faktu jej udzielenia, jak i jej zakresu (np. czy chodzi o samą konsultację psychologiczną, czy o terapię).

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z tematem dzisiejszego wpisu, zapraszam do komentowania lub kontaktu.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dominikę Szafran w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dominikę Szafran w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: